АРЮУХАН ЗАЛУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ерэхэ убэл авторскаяя песня. Пожалуйста текст песни Наранай домог. Чингис Хандажапов и Анна Реховская. Уурэй ялагар мушэндэл Ундэр тунгалаг тэнгэридэл Уран сэлмэг сэдьхэлтэй Урдам харан байгышта. Хаанашье хэзээдэшье минии хусэл — Ходол бодол hанаандамни, Хааяахан зуудэндэмни, Хамаг наhанайм зорилгомни Denis Manhattan и Хубшын горход халяад, Хурьhэн дээгуур билтарна.

Добавил: Kahn
Размер: 44.58 Mb
Скачали: 97266
Формат: ZIP архив

Неизвестен

Уурэй мунгэн толониие, Эжым шэмэг болгоhой. Можете добавлять сами, свои тексты.

Юумэн бухэн нэгэл ушартай, Юрын байдал баhал удхатай. Энхэргэн, арюухан дураяа, Эжэлхэн гансам, гамнаарай.

404 Not Found

Здесь тексты слов из бурятских песен. Зорюулнааб тандаа Бурхадни, Золтойхон энэ дунуудаа. Слова и текст песни Ринчин Бурхиев Дангинамни предоставлены сайтом Megalyrics. Чтобы добавить в плейлист, нажмите на плюс около кнопки плей. Дангина Арюухан залуу наhандаа Амраг наhандаа дурлажа Адарhаа ундалhан ногоондоол Алтан залук hалбарышдаа Дабталга: Сагай бэрхэ байдалда Сэхэл дабшан гэшхэлээт. Пожалуйста текст песни Наранай домог.

Сагаан уулымнай жэгуур дали Сарюун харгыем гэрэлтэнэ — арюудхана. Ральф и Лилас, Лоя.

  СКРИПТ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Текст песни Арюухан залуу, слова песни

Холын долоон убгэдые, Хормой соогоо суглуулhай. Михаил Балясинский и Влад Топалов.

Ами наhая аршалнам, Альгаа хавсаран мургэнэм. Чингис Хандажапов и Анна Реховская.

Далаймни минии дуран Сэдьхэлэймни уhан арюухан. Дулма Сунрапова Мунгэн hарын туяагаар, Мунхэ наранай элшээр, Мушэн шэнгеэр hаргаhан — минии хусэл, Ходол бодол hанаандамни, Хааяахан зуудэндэмни, Хамаг наhанайм зорилгомни Сэсэг болоод задараа hааш, инагни, Сэнхир талын наран болуужам.

— — Арюухан залуу наhандаа в mp3

Я Влюбилась В Залуы. Юлия Будаева Слова песни: Прими, земля, сыновнее спасибо, Святой водой Байкала угости, Чтоб я обрел невиданную силу, Для дальнего нелегкого пути. Уурэй ялагар мушэндэл Ундэр тунгалаг тэнгэридэл Уран сэлмэг сэдьхэлтэй Урдам харан байгышта. В будущем список будет пополняться. Аглаг алтан дэлхэйдэ, Эжын нэрэ мунхэ лэ.

Брусничный дух, черемухи дыханье, Лилового багульника настой. Поклон тебе от сердца, край родимый, Любимая Бурятия моя! Edgar В Небо Улетай.

Слушать песни Арюухан залуу наhандаа музыка

Цырен Шойжинимаев Слова песни: Цырен Шойжинимаев Мушэтэ энэ дэлхэй дээр инаг дуран бии, Жаргалтай хунууд тэрэниие золгодог юм гээ! Хухюутэй зугаатай байха — минии хусэл, Хунгэн сарюун ябаха — минии хусэл, Хун бухэндэ туhалха — минии хусэл, Унэн сэдьхэлhээ — минии хусэл! Текст песни Ринчин Бурхиев — Дангинамни.

  ZANAKA MAKEBA СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Баяр Батодоржиев Автор песни: Yнжэгэн, арюухан дураяа, Yелhэн гансам, гамнаарай. Сэлмэг хухэ тэнгэри дороо Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа, Сэдьхэлдэм бадарнал нангин мушэд — Сэбэр дуранайм шэдитэ хусэн. Арбан хунэг борооhоо, гансамни, Халхалан шамайгаа бишни бодуужам.